Koronapandemien – smittevern

VIKTIG: Sett deg inn i disse bestemmelsene før du kommer på dansen!

  • Ikke kom på dansen hvis du føler deg syk.
  • 1 meters regelen gjelder ovenfor andre i lokalet
  • Husk håndvask og spriting av hendene.
  • Følg anvisninger fra arrangøren.

Reglene kan endres på kort varsel. Neste gang kan det være nye bestemmelser.